JSDH

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ města Říčany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) byla zřízena městem Říčany ustanovující listinou v prosinci 2001 podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  JSDH města Říčany je zařazena v kategorii Jednotek požární ochrany (JPO) III, což znamená, že musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu a zasahuje nejen v našem městě, ale v celém našem hasebním obvodu.

Úkoly jednotky jsou stanoveny podrobně v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Jednotka má v současné době 24 členů, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu.  Jednotka má, mimo velitele, 5 velitele družstev, 8 strojníků a 8 hasičů. 15 členů JSDH má odbornou způsobilost nositele dýchací techniky.
Velitelem JSDH je pan Zděněk Kavka, který byl do funkce jmenován starostou města Říčany.

Požární výzbroj a výstroj je uložena v hasičské zbrojnici nyní umístěné v Březinově ulici 1650, areál Na Fabiáně.

Ve výbavě sboru jsou mimo jiné dvě cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 s objemem nádrže na 8200 litrů vody a  800 litrů pěnidla a je určena pro dopravu 4 hasičů. Dále Tatra 148 s objemem nádrže na vodu 6.600 litrů a je určena pro dopravu 3 hasičů. Každá je vybavena plovoucím čerpadlem o výkonu 1.200 a 800 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků a nádrží, dále je ve výbavě vozidel elektrocentrála pro osvětlování místa události. Třetím vozidlem je dopravní automobil DVS 12 na podvozku Avia 30 určený pro dopravu 9 hasičů. Je vybaven elektrocentrálou o výkonu 6 kW při napětí 400 V, benzínovým kalovým čerpadlem o výkonu 1.200 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků, nádrží a pro odčerpávání zatopených prostor. Ve vozidle jsou uloženy i požární hadice a nářadí, žebříky, elektrická kalová čerpadla a vysavač na nebezpečný hmyz. Vozidlo je uzpůsobeno k tažení požárních přívěsů do hmotnosti 950 kg. Jednotka dále disponuje velitelským automobilem Škoda Felicia combi, který lze v případě potřeby použít k přepravě čehokoliv. Ve výbavě máme motorový člun a od roku 2015 novinku - smykový nakladač. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky.                   

Požární přívěsy jsou u JSDH tři. Jeden s označením PPS 12 obsahuje požární stříkačku pro dálkovou dopravu vody nebo vytvoření dopravního vedení. Druhý vlek je určen pro přepravu člunu.Ve třetím přívěsu jsou uloženy 2 agregáty ALP 100 U Turbon, buď na dodávku lehké pěny, nebo je lze využít pro odvětrávání zakouřených prostor.

 

Jednotka má dále ve své výbavě motorový člun, 3 motorové pily, motorový vysavač hmyzu, osvětlovací zařízení  a  zdravotnické vybavení pro poskytnutí neodkladné předlékařské pomoci. Členové jednotky jsou vybaveni přilbou, zásahovým oblekem, obuví a rukavicemi.

Jednotka se pravidelně každý pátek od 18:00 hod. účastní odborné přípravy, výcviku a údržbě techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice.

 

Zřizovatelem JSDH Říčany je město Říčany. Veškerá technika a věcné prostředky požární ochrany  jsou  majetkem zřizovatele. To tedy znamená, že všechna vozidla, cisterny, čerpadla, hadice, žebříky, přilby, oblečení a obutí  hasičů, vysílačky  a veškeré další vybavení, které hasiči mají a používají, patří městu Říčany.      

   Hasební obvod JPO III Říčany

Každá JPO je předurčena pro zásahy ve svém hasebním obvodu. Na základě toho je vypracován poplachový plán, kterým se řídí Krajské operační a informační středisko (KOPIS)  Hasičského záchranné sboru (HZS).  Pro JSDH Říčany platí níže uvedený poplachový plán.

 

 Poplachový plán JSDH Říčany 219 183


Praha-východ a Praha-západ

I. stupeň: Březí, Křenice, Nupaky, Popovičky, Říčany, Stránčice, Světice, Průhonice, Pacov, Strašín, Voděrádky

II. stupeň: Čestlice, Dobročovice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Křížkový Újezdec, Kunice, Květnice, Modletice, Mukařov, Petříkov, Radějovice, Sibřina, Sluštice, Sulice, Škvorec, Tehov, Tehovec, Úvaly, Všestary

III. stupeň: Babice, Horoušany, Jirny, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Struhařov, Svémyslice, Svojetice, Šestajovice, Velké Popovice, Vyšehořovice, Zlatá, Zvánovice, Jesenice, Vestec

 Dobrovolní hasiči,  jak to funguje?

 

Dojde k mimořádné události, která  je následně oznámena prostřednictvím tísňové linky 150 ev. 112 na KOPIS HZS.  Událost se zde vyhodnotí a na základě jejího vyhodnocení se k likvidaci události vyšle odpovídající JPO. Zpravidla JPO I, v našem případě jednotka  profesionálních hasičů z HZS Říčany  a dále pak  příslušná posilová jednotka dobrovolných hasičů. 

V Říčanech je sice stanice profesionálních hasičů, nicméně její  hasební obvod je značně obsáhlý a je předurčena pro všechny zásahy ve větší části okresu Praha - východ, ale i v dalších oblastech Středočeského kraje. Nejbližší stanice HZS je pak v Českém Brodě která je od Říčan vzdálená  23 km a doba jízdy se  s těžkou hasičskou technikou pohybuje v řádu desítek minut. Početní stav sloužících příslušníků na stanici HZS Říčany je, při plném obsazení, 11 hasičů ve směně. Pakliže  některý příslušník čerpá řádnou dovolenou, nebo  je v dočasné pracovní neschopnost a podobně,  je početní stav ve směně o to nižší.   Tzn., že  když vyjedou 2 družstva HZS z Říčan zasahovat mimo naše město, jsou Říčany odkázány na pomoc dobrovolných hasičů.

 

Ale vraťme se zpět k dobrovolným hasičům. Svolávání pomocí sirény už dávno odzvonilo, i když si mnozí z vás ještě vzpomenou na její kolísavý zvuk sirény, které se před lety často rozezníval nad náměstím, kde dobrovolní hasiči dříve sídlili.        

          

Všichni příslušníci JSDH jsou zařazení ve svolávacím systému KANGO+. V praxi to vypadá tak, že jednotka je svolávána pomocí SMS zpráv, které přijdou všem členů na mobilní telefon a aktivují prozvánění mobilního telefonu, dokud na něj člen jednotky nezareaguje.

 

 Po přečtení zprávy se všichni dostupní členové JSDH rychle dostaví do hasičské zbrojnice. Zde se rychle převlečou do zásahových obleků  a v pořadí v jakém se dostavili, po obsazení prvovýjezdového vozidla, které je v našem případě zpravidla Tatra 815 ,u technických zásahů  dopravní automobil Avia30, vyjíždí k zásahu. Před výjezdem se ohlásí prostřednictvím vozidlové radiostanice na KOPIS. Stejně tak se pomocí radiostanice ohlásí na KOPIS po příjezdu na místo zásahu. Na místě zásahu se jednotka řídí pokyny velitele zásahu. Velitelem zásahu může být velitel jednotky HZS, a nebo velitel JSDH. Vždy se jedná o specifickou situaci a velení na místě zásahu se řídí vyhláškou MV ČR č. 247/2001Sb. Při zásahu dvou nebo více JPO je velitelem zásahu velitel té JPO, která zahájila zásah jako první, kromě případů, kdy převezme řízení zásahu velitel JPO s právem přednostního velení. Po skončení zásahu jednotka provede uložení všech věcných prostředků zpět na hasičská vozidla a na pokyn velitele zásahu se ohlásí na KOPIS  a odjíždí zpět na základnu. Stejně tak se na KOPIS ohlásí po příjezdu na základnu, kdy vypíná radiostanici a členové jsou opět dostupní pomocí SMS  svolávacího systému KANGO+.  Příjezdem na základnu však činnost členů JSDH zdaleka nekončí. Je nutné uvést techniku a vybavení zpět do akceschopného stavu. Tzn. , že nás čeká očista vozidel, pomůcek, vyčištění strojů a  zařízení, doplnění paliv, sušení hadic, očista zásahových obleků, bot  a podobně. Mohlo by se to jevit jako jednoduché, ale je třeba si uvědomit, že naše jednotka musí zajistit výjezd minimálně jednoho družstva a kteroukoliv denní i noční dobu. To v sobě nese potřebu domluvy členů jednotky navzájem a mnohdy i omezení soukromích aktivit jednotlivých členů.  Členové jednotky nevykonávají jen činnost při zásahu. Během roku musí absolvovat různá školení. Účastní se různých asistencí, akcí pro veřejnost, ukázek v mateřských školách a podobně. Dále pak provádí údržbu a opravy techniky. Úklid garáže a zbrojnice, různé hospodářské práce a podobně.

K jakým událostem jezdíme?

Vzhledem k povaze našeho vybavení jsme předurčeni k zásahům u  požárů,  vyjíždíme také k odstraňování překážek z vozovek, čerpání vody, dopravním nehodám, likvidaci nebezpečného hmyzu,  únikům ropných látek a jiným mimořádným událostem.